Ægtepagt om deling af pension
2.450,-

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale omkring ægtepagt om deling af pension med en uddannet jurist.

OPRET EN ÆGTEPAGT OM DELING AF PENSION TIL EN FAST PRIS PÅ 2.450,-

Hvis I er gift med hinanden og ikke tidligere har oprettet en ægtepagt, så har I såkaldt almindelig delingsformue i jeres ægteskab, hvilket betyder, at I skal dele jeres formuer ved en eventuel skilsmisse. Dette gælder dog ikke i forhold til jeres pensioner, hvor udgangspunktet er, at rimelige pensioner ikke skal deles. En rimelig pensionsordning er f.eks. den pensionsopsparing, du har via dit job. Det er kun i de tilfælde, hvor den ene af jer har foretaget en opsparing, der kan betragtes som ’ekstra’, og jeres ægteskab har varet i mere end 5 år, at det kan komme på tale, at I skal dele den overskydende pensionsopsparing. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, før en såkaldt deling kan komme på tale, så hvis I vil være sikre på, at jeres pensioner bliver delt i forbindelse med skilsmisse, er det derfor en god idé at oprette en ægtepagt om pensionsdeling!

PÅ DENNE SIDE KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM FØLGENDE I FORHOLD TIL ÆGTEPAGT OM DELING AF PENSION:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

EN ÆGTEPAGT OM DELING AF PENSION KAN GIVE GOD MENING, HVIS:

 • Der er stor forskel på jeres pensionsformuer
 • Hvis en af jer midlertidigt forlader arbejdsmarkedet eller går ned i tid i en periode
 • I ønsker at dele jeres pensioner med hinanden
En ægtepagt om deling af pension kan give god mening, hvis:

OVERSIGT OVER PENSIONSTYPER

 • Kapitalpension/alderspension

  Pension, der udbetales som et engangsbeløb og som senest kan udbetales, når du er 75 år.

 • Ratepension

  Pension, der udbetales i månedlige portioner/rater i en afgrænset periode på mindst 10 år, hvorefter den ophører.

 • Rentepension

  Pension, der udbetales løbende resten af livet, uanset hvor gammel man bliver, f.eks. livrenter.

HVILKEN PENSIONSORDNING HAR I?

Det er vigtigt, at I undersøger hvilken type pensionsordning I hver især har, da det ikke er alle pensioner, man kan dele direkte.

PENSIONSORDNINGER MAN KAN DELE VED SKILSMISSE

De ordninger, der kan aftales deling af, er kapitalpensionsordninger, ratepensionsordninger, selvpensioneringsordninger, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, SP Pension, indeksordninger osv. samt supplerende engangsydelse.

PENSIONSORDNINGER MAN IKKE KAN DELE VED SKILSMISSE

Man kan derimod ikke aftale deling af rentepensioner med livsvarige ydelser, f.eks. en livrente. Disse ordninger er af særlig karakter, idet de sikrer pensionsudbetaling så længe du lever og fordi indbetalinger hertil er fradragsberettigede. Livrentepensioner kan således ikke deles, hvilket også bliver kritiseret i litteraturen af diverse fagfolk, jurister, advokater og juraprofessorer. Det er dog muligt at aftale deling af jeres overskydende pension, således at I hver især udtager jeres pensionsrettigheder forlods – svarende til at I får lige meget pension – hvorefter den overskydende del deles imellem jer. Dette kan I læse mere om nedenfor.

HVILKEN TYPE ÆGTEPAGT OM DELING AF PENSION, KAN VI LAVE?

Herunder kan I læse mere om, hvilken type af ægtepagt I skal lave. Vi gennemgår ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner, ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner og ægtepagt om særeje som kompensation for den andens pensioner.

ÆGTEPAGT OM DELING AF SAMTLIGE KAPITAL- OG RATEPENSIONER

Denne type ægtepagt indebærer, at man deler alle kapital- og ratepensioner. Det er således kun kapital- og ratepensioner, der skal indgå i opgørelsen af, hvad der skal deles.

 • Denne model er brugbar for jer, hvis I begge udelukkende har kapital- og ratepensioner, som I ønsker at dele ligeligt mellem jer.
 • Denne model er ikke brugbar for jer, hvis en af jer har livsvarige rentepensioner, da dette vil medføre en økonomisk fordel for den, der har en livsvarig rentepension.

Et eksempel:
A har en ratepension på 1 mio. kr. B har en ratepension på 400.000 kr. De opretter en ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner, som betyder, at de får en samlet pensionsformue på 1.400.000 kr., som skal deles ligeligt imellem dem. Dette indebærer, at de hver især får 700.000 kr. i tilfælde af separation eller skilsmisse.

ÆGTEPAGT OM DELING AF OVERSKYDENDE KAPITAL- OG RATEPENSIONER

Denne type ægtepagt indebærer, at pensionerne ligedeles i det omfang, værdien af den ene af jeres samlede pensionsordning overstiger den andens. Alle pensionsordninger bliver således lagt sammen uanset type, hvilket også betyder livrentepensioner. Med denne løsning, altså overskudsdeling, indgår livrentepensioner i beregningen af jeres samlede pensionsformue på tidspunktet for bodeling i anledning af separation eller skilsmisse. Det betyder, at
I ender med at dele alle pensionsordninger lige, hvis I bliver skilt.

 • Denne model er brugbar for jer, hvis en af jer har livsvarig rentepension, mens den anden har en større kapital- eller ratepension.
 • Denne model er ikke brugbar for jer, hvis I begge udelukkende har livrentepensioner eller den af jer, der har den højeste kapitalpension/ratepension også er den person, der har den største livrentepension. I dette tilfælde vil delingen fortsat være skæv.

Et eksempel:
A har en livrentepension på 300.000 kr., mens B har en kapitalpension på 500.000 kr. De opretter en ægtepagt om pension med overskudsdeling, som betyder, at de har en samlet pensionsformue på 800.000 kr., der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse.  A’s livrentepension på 300.000 kr. skal holdes udenfor delingen, da en livrentepension som nævnt ikke kan deles. Man fratrækker så tilsvarende 300.000 kr. fra B’s kapitalpension. De overskydende 200.000 kr. fra B’s kapitalpension skal deles ligeligt, sådan at A og B hver skal have 100.000 kr. oveni deres 300.000 kr., sådan at de ender med at have 400.000 kr. hver. A vil herefter skulle modtage 100.000 kr. fra B, så de begge ender med pensioner for 400.000 kr.

De efterfølgende livsvarige udbetalinger, som A modtager fra A’s livrentepension efter endt skilsmisse, tilfalder naturligvis kun A. Disse fremtidige udbetalinger kan ikke medtages i beregningen af pensionsformuen i ægtepagten, da det er fremtidige udbetalinger/ydelser, som endnu ikke er blevet udbetalt.

ÆGTEPAGT OM SÆREJE SOM KOMPENSATION FOR DEN ANDENS PENSIONER

Denne type af ægtepagt indebærer, at den ene af jer vil modtage visse aktiver som sit særeje, som svarer til værdien af den andens livsvarige rentepension. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne type ægtepagt ikke vil sikre jer en nøjagtig økonomisk ligedeling, da det ikke er muligt at opgøre den præcise nutidsværdi efter skat af en livsvarig rentepension. Denne type af ægtepagt vil dog sikre, at forskellen mellem jer vil være mindre end hvis I ikke oprettede en ægtepagt.

 • Denne model er brugbar for jer, hvis den af jer, der har den største kapital- eller ratepension, også er den person, der har den største livsvarige rentepension, eller hvis I begge har livsvarige rentepensioner, som ikke er lige store.
 • Denne model er ikke brugbar for jer, hvis I ikke ejer aktiver af samme værdi eller større værdi end værdien af den livsvarige rentepension, eller hvis I ønsker en nøjagtig økonomisk ligedeling af jeres pensioner, da denne type af ægtepagt baseres på et skøn over rentepensionens anslåede nutidsværdi efter skat.

Et eksempel:
A har en livsvarig rentepension på 500.000 kr. B har ingen rate- eller kapitalpensioner af tilsvarende eller større værdi. A og B ejer imidlertid en ejendom i sameje, hvor de begge er tinglyst ejere på skødet. Ejendommen har en anslået friværdi på 2 mio. kr. De opretter derfor en ægtepagt, hvor B får særeje på de første 500.000 kr. af sin halvpart af friværdien i huset.

HVORDAN DELER MAN PENSIONER I PRAKSIS I FORBINDELSE MED SKILSMISSE?


Deling sker ved kontant betaling. Hvis det fx er din pensionsordning, der skal deles, skal du enten betale din ægtefælles andel kontant eller kompensere ham/hende i bodelingen. Hvis det ikke er muligt, kan du afdrage beløbet over 5 år. Det er typisk, hvis din formue er bundet i en virksomhed, som samtidig er dit indtægtsgrundlag.
Som en sidste mulighed kan du overdrage konkrete pensionsordninger til din ægtefælle.

HVAD KOSTER EN ÆGTEPAGT OM DELING AF PENSION?

Det koster 2.450,- at få udarbejdet en ægtepagt om deling af pension hos Mine Arvinger + 1.850,- i tinglysningsafgift til staten.

Hvis du ønsker at ophæve en allerede oprettet ægtepagt, koster det 2.450,- + 1.850,- i tinglysningsafgift til staten.

Ægtepagten kan få virkning med alt, hvad I hver især ejer – og har ejet – helt tilbage fra den dag I blev gift, men den har først virkning, når den er tinglyst.

FANDT DU, HVAD DU SØGTE? MÅSKE DU ER YDERLIGERE INTERESSERET I:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

Hos mine arvinger taler du kun med uddannede jurister

5 trin – sådan opretter du en ægtepagt

Mine Arvinger hjælper hvert år adskillige af ægtepar med at oprette ægtepagter.

Vores tilgang består altid af 5 trin:

 • trin 1 Kontakt os

  Du skriver til os via vores hjemmeside på book gratis rådgivningssamtale. Derefter vil du blive ringet op af en jurist på et tidspunkt, som passer dig.

 • trin 2 Vi snakker om jeres ønsker

  Vi får en dybdegående snak om jeres ønsker til ægtepagten over telefon. Det plejer at tage et sted mellem 15 og 30 minutter.

 • trin 3 Vi udarbejder en ægtepagt

  Baseret på vores samtale udarbejder vi – fra bunden – en unik ægtepagt til jer. Hos Mine Arvinger er vi alle jurister, og vi sætter en stor ære i at levere et godt og unikt produkt. Af samme grund, laver vi aldrig juridiske dokumenter ud fra onlineskabeloner, som nogle andre virksomheder gør.

 • trin 4 I modtager ægtepagten

  Når ægtepagten er udarbejdet, modtager I den via krypteret og sikker e-mail. Når I har læst ægtepagten igennem i ro og mag, aftaler vi et nyt telefonmøde. Her gennemgår vi ægtepagten punkt for punkt, så I er helt sikre på, hvad den indeholder, og hvad den vil komme til at betyde for jer. Hvis noget skal rettes til, ordner vi det selvfølgelig for jer – uden meromkostninger.

 • trin 5 Ægtepagten tinglyses

  Nu er ægtepagten færdig, men den er først juridisk gældende, når den er tinglyst. Det klarer Mine Arvinger selvfølgelig for jer – via en tinglysningsfuldmagt – som I hver især underskriver elektronisk med NemID.

  Det koster altid 2.450 ,- at oprette en ægtepagt hos Mine Arvinger. Dertil skal lægges en afgift til staten på 1.850,-. Det er statens afgift for tinglysningen af en ægtepagt.

HOS MINE ARVINGER TALER DU KUN MED

UDDANNEDE JURISTER

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Thomas Gren Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Thomas G. Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Vores kunder er glade og tilfredse

Baseret på over 800 anmeldelser

God professionel rådgivning

Vi kan varmt anbefale Mine Arvinger. Vi har fået god og professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Og alt kørte let og upåklageligt over telefonen. Thomas fra Mine Arvinger overholdte til punkt og prikke hvad vi havde aftalt.

Fantastisk oplevelse med MineArvinger

Fantastisk oplevelse med Kim fra minearvinger.dk. Vi har fået kyndig, kompetent og grundig vejledning og information i forbindelse med oprettelse af samlevertestamente, samejeoverenskomst og fremtidsfuldmagt. Vi føler os taget godt af og trygge i et svært juridisk univers, hvor meget er hypotetisk.

Let og forståelig

Virkelig behagelige telefoniske samtaler hvor der er god tid til spørgsmål og forklaringer. Det hele bliver holdt i et niveau det er let og forståeligt.

Jeg kan varmt anbefale dem og deres procedure : )

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Vælg din nuværende civilstatus

Er du også i tvivl om din nuværende arvesituation?

Få en gratis og uforpligtende rådgivnings­samtale med en uddannet jurist

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale

Udfyld formularen

Kun uddannede jurister

Mange års erfaring

Branchens bedste priser

Markedets bedste ansvars­forsikring

Glade og tilfredse kunder

© Copyright - Mine Arvinger ApS