Arveafgift

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale med en uddannet jurist og få svar på dine spørgsmål.

ARVEAFGIFT → SÅ MEGET KOSTER DET AT ARVE

Det er bestemt ikke gratis at arve penge i Danmark. Der er tværtimod klare arveregler, som definerer, hvor meget det koster at arve efter dig.

Arveafgift - Så meget koster det at arve

Nu gennemgår vi detaljeret, hvad arveafgiften betyder for dig. Vi kommer omkring følgende:

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en afgift til den danske stat, der juridisk set hedder bo- og tillægsboafgift.

Arveafgiften tager ikke hensyn til, hvad selve arven består af. En arv på eksempelvis 500.000 kr. kan altså sagtens bestå af en båd, en bil og et kontant beløb, der tilsammen har en værdi på 500.000 kr. Afgiftens størrelse vil variere alt efter din relation til den afdøde (se skemaet ovenfor).

Hvem skal betale arveafgift?

Som nævnt ovenfor er det din relation til afdøde, der definerer arveafgiftens størrelse.

DE SKAL BETALE 0 % I AFGIFT:

 • Ægtefæller
 • Registrerede partnere
 • Visse foreninger

De skal betale 15 % i afgift

 • Børn
 • Stedbørn (og deres børn)
 • Adoptivbørn
 • Bortadopterede børn
 • Svigerbørn
 • Plejebørn (der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år)
 • Din samlever (eller andre personer), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før dødsfaldet
 • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, men på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn (herunder hvis den fælles bopæl var ophørt på grund af institutionsanbringelse/ældrebolig)
 • Dine forældre (svigerforældre, stedforældre og plejeforældre er IKKE omfattet)
 • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle

De skal betale 36,25 % i arveafgift

 • Søskende
 • Nevøer og niecer
 • Bedsteforældre og stedforældre
 • Din samlevers børn (medmindre barnet har boet hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år og barnets ophold hos dig er begyndt, inden barnet fyldte 15 år)
 • Alle andre du f.eks. begunstiger i dit testamente.

Bundfradrag – hvad er det?

Nu er ordet ‘bundfradrag’ blevet nævnt en del gange, men hvad er det egentlig, og hvad vil det betyde for dig som arving?

Hvert år fastsætter den danske stat et beløb, det såkaldte bundfradrag. I 2024 er bundfradraget 333.100 kr.  I de tilfælde hvor den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, er der tale om 2 x bundfradrag.

Det er vigtigt at nævne, at for tillægsboafgiften gælder der ikke noget bundfradrag.

Tre eksempler – Sådan arves der

Som nævnt, kan man grundlæggende som arving havne i én af tre ‘grupper’, når man arver.

Her får du et tænkt eksempel fra hver gruppe, så du nemt kan se, hvad det vil koste at arve.

Arveafgift for den efterladte ægtefælle

Som nævnt betaler ægtefæller 0 % i arveafgift. I dette eksempel er arven på én million kr.

Arveafgift for den efterladte ægtefælle

Arveafgift for nærmeste familie

Denne gruppe dækker blandt andet over den afdødes børn, børnebørn og samlever (dog visse krav for samlever). I denne gruppe betales en boafgift på 15 %, men ingen tillægsboafgift.

Arveafgift for nærmeste familie

Arveafgift for alle andre

Denne gruppe omfatter eksempelvis afdødes søskende, nevøer og bedsteforældre. Her betales en boafgift og en tillægsboafgift på sammenlagt 36,25 %. Denne afgift beregnes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den beregnede boafgift på 15% fratrækkes arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derfor bliver den samlede afgift ikke 40%, med i stedet 36,25%.

Som nævnt ovenfor, gælder der ikke noget bundfradrag for tillægsboafgiften.

Arveafgift for alle andre

Kan jeg undgå arveafgift?

Nej, du kan ikke undgå arveafgiften fuldstændig. Men du har forskellige muligheder for at minimere den så meget som muligt. Der er særligt to måder at gøre det på:

 • 30 % reglen
 • Skattefrie gaver

Læs meget mere om de to fremgangsmåder på vores side om arv og velgørenhed.

Fra ‘arveafgift’ til boafgift

Den 1. Juli 1995 trådte boafgiftsloven i kraft, og strengt taget er der ikke noget, der hedder arveafgift længere. I stedet kan den arv, som du i dag efterlader dig, blive pålagt to afgifter – nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift. I almindelig tale benytter mange dog stadig begrebet arveafgift.

Ønsker du at vide mere om regler for arveafgift, kan du med fordel tage et kig på selve loven om boafgift.

Fandt du, hvad du søgte? Måske du er yderligere interesseret i:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

Hos mine arvinger taler du kun med uddannede jurister

Så nemt er det at oprette testamente

 • Kontakt os

  Du skriver til os via vores hjemmeside på book gratis rådgivningssamtale. Derefter vil du blive ringet op af en jurist på et tidspunkt, som passer dig.

 • Gratis rådgivningssamtale

  I en gratis og uforpligtende telefonsamtale med en jurist skabes et fyldestgørende billede af hele din familie- og arveretlige situation. Hvis du er tilfreds med vores rådgivning og ønsker at få dit testamente tilsendt, vil juristen begynde at udarbejde dokumentet

 • Modtag dit testamente

  Du modtager dit testamente til gennemlæsning via krypteret og sikker e-mail. Du bliver igen ringet op af din jurist på en aftalt tid, og I vil sammen gennemgå testamentet.

 • Få testamentet noteret

  Når dit testamente er færdigudarbejdet, anbefaler vi, at du får dit testamente noteret ved en notar – vi hjælper dig!

HOS MINE ARVINGER TALER DU KUN MED

UDDANNEDE JURISTER

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Thomas Gren Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Thomas G. Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Vores kunder er glade og tilfredse

Baseret på over 800 anmeldelser

God professionel rådgivning

Vi kan varmt anbefale Mine Arvinger. Vi har fået god og professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Og alt kørte let og upåklageligt over telefonen. Thomas fra Mine Arvinger overholdte til punkt og prikke hvad vi havde aftalt.

Fantastisk oplevelse med MineArvinger

Fantastisk oplevelse med Kim fra minearvinger.dk. Vi har fået kyndig, kompetent og grundig vejledning og information i forbindelse med oprettelse af samlevertestamente, samejeoverenskomst og fremtidsfuldmagt. Vi føler os taget godt af og trygge i et svært juridisk univers, hvor meget er hypotetisk.

Let og forståelig

Virkelig behagelige telefoniske samtaler hvor der er god tid til spørgsmål og forklaringer. Det hele bliver holdt i et niveau det er let og forståeligt.

Jeg kan varmt anbefale dem og deres procedure : )

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Vælg din nuværende civilstatus

Er du også i tvivl om din nuværende arvesituation?

Få en gratis og uforpligtende rådgivnings­samtale med en uddannet jurist

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale

Udfyld formularen

Kun uddannede jurister

Mange års erfaring

Branchens bedste priser

Markedets bedste ansvars­forsikring

Glade og tilfredse kunder

© Copyright - Mine Arvinger ApS