Tvangsarv

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale med en uddannet jurist og få svar på dine spørgsmål.

Tvangsarv

På denne side kan du blandt andet læse om følgende i forhold til tvangsarv:

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv udgør den andel af din arv, der – uanset hvad du har skrevet i dit testamente – skal tilkomme dine børn og/eller din ægtefælle. Dine børn og/eller din ægtefælle er derfor dine tvangsarvinger ifølge arveloven.

Dine livsarvinger er dine børn, og hvis en af dine børn ikke overlever dig, vil deres børn træde i stedet for. På den måde kan børnebørn og/eller oldebørn også være ens tvangsarvinger. Din ægtefælles arveret vil automatisk bortfalde ved separation eller skilsmisse.

Hvis du er ugift og barnløs, har du ingen tvangsarvinger, og du kan derfor frit oprette et testamente, hvori du selv kan bestemme, hvem der skal arve dig. I et testamente kan du også bestemme, at arven til dine arvinger skal være særeje.

Hvad er tvangsarv?

Hvor stor er tvangsarven?

Hvis du efterlader dig tvangsarvinger, skal de sammenlagt arve mindst 25 % af nettoformuen i dit dødsbo. Hvis du har både ægtefælle og børn, skal de hver især have halvdelen af tvangsarven, således at din ægtefælle får 12,5 %, og tvangsarven til dine børn er 12,5 %. Har du eksempelvis tre børn, arver de derfor hver især 4,1% (12,5 % divideret med 3).

Tvangsarven er som nævnt på 25 %. Resten af din arv – den såkaldte friarv – er på 75 %, og du disponerer selv frit over, hvem der skal arve friarven.

Hvis du er gift og barnløs og ikke har oprettet et testamente, der dikterer hvem der arver, vil hele arven tilfalde din ægtefælle. Hvis du er gift og har børn, og ikke har oprettet et testamente, der dikterer hvem der arver, vil arven blive fordelt med 50 % til din ægtefælle og 50 % til dine børn.

Eksempler på fordelingen af tvangsarv

Det kan være vanskeligt at forstå og gennemskue reglerne. Derfor har vi lavet disse tre typiske eksempler, der viser, hvad tvangsarv er – og hvordan den fordeles.

Eksempel 1:
A dør og efterlader sig en ægtefælle, men ingen børn. Ægtefællen er nu sikker på at få hele tvangsarven (25 %), fordi ægtefællen altså ikke skal dele tvangsarven med eventuelle børn. A har ikke noget testamente. Derfor tilfalder friarven også den efterladte ægtefælle.

Eksempel 2:
A dør og efterlader en ægtefælle og tre børn. Nu skal tvangsarven på 25 % deles mellem ægtefællen og de tre børn. Først deles den så ægtefællen arver 12,5 %, mens tvangsarven til børnene også udgør 12,5 %. Hvert barn arver så ⅓ af de 12,5 %. A har ikke noget testamente, og det betyder, at friarven på 75 % også deles mellem ægtefællen og børnene. Ægtefællen får 50 % af det beløb, mens de tre børn deler de resterende 50 % (det vil sige 16,6 % til hvert barn).

Eksempel 3:
A dør og efterlader en ægtefælle og et barn. De deler først tvangsarven mellem sig (12,5 % til hver). A har et testamente, hvor en del af pengene er testamenteret til Kræftens Bekæmpelse og Røde Kors. De midler er nu øremærket, mens resten af midlerne er friarv, der tilfalder ægtefællen og barnet ligeligt.

Kan man gøre sine tvangsarvinger arveløse?

En tvangsarving kan ikke gøres arveløs, medmindre man intet efterlader sig ved sin død. Dog kan en tvangsarving selv underskrive et arveafkald og dermed give afkald på sin arv.

Et arveafkald er ikke nødvendigvis ensbetydende med en tvist i familien. Et arveafkald kan sagtens give god mening for alle parter:

 • afkaldsgiveren (eksempelvis et af de voksne børn) har måske ikke brug for pengene selv. Ved at give afkald på arven, vil arven gå videre til personens børn eller de øvrige arvinger.
 • et arveafkald er også ofte begrundet i, at afkaldsgiveren er insolvent. Ved at give afkald på arven, vil arven ikke tilfalde afkaldsgiverens kreditorer, men i stedet personens børn.

Ægtefælleudlæg

Der findes en social beskyttelsesregel for en efterlevende ægtefælle, og denne regel kaldes ægtefælleudlæg.

Ægtefælleudlæg er aktuelt i de tilfælde, hvor den ene ægtefælle afgår ved døden, og den sammenlagte værdi af boet – inklusive ægtefællens egen bodel, arvelod og særeje – i 2023 ikke udgør mere end 850.000 kr. (beløbet pristalsreguleres årligt).

Hvis denne regel benyttes, har den afdøde ægtefælles børn, dvs. både fællesbørn og særbørn, ikke ret til at modtage nogen form for arv eller tvangsarv.

Tvangsarv til børn – Hvordan kan jeg minimere mine børns arv?

Du kan oprette et testamente og hermed bestemme, at et eller flere af børnene skal arve mindst muligt (kun deres tvangsarv). Såfremt du er gift, og I har almindeligt formuefællesskab, kan den længstlevende af jer maksimalt arve 87,5 % efter førstafdøde.

Man kan, hvis man efterlader sig en større millionformue, bestemme, at børnene maksimalt skal arve 1.450.000 kr. (pristalsreguleres hvert år). Det er relevant, hvis tvangsarven ellers ville have været større end netop det beløb. På den måde minimerer man tvangsarven til sine børn mest muligt. Begrænsning kan kun bruges i forhold til børnene og ikke i forhold til arv til ægtefællen.

Tvangsarv til særbørn i et ægteskab

Tvangsarv er blandt andet relevant, når det kommer til særbørn. Hvis du og din ægtefælle har børn udenfor ægteskabet, kaldes de særbørn. Er det tilfældet hos jer, kan du læse mere om tvangsarv til særbørn her.

Såfremt en – eller begge – ægtefæller har særbørn, har disse særbørn krav på at få udbetalt en arv efter deres mor eller far. Hvis eksempelvis kvinden har et særbarn – og går bort som den første – vil arven efter hende blive fordelt med 50 % til særbarnet og 50 % til den efterladte ægtefælle. I dette tilfælde ville det være klogt at oprette et testamente, idet tvangsarven til særbarnet således – i første omgang – kunne begrænses til 12,5 %. I testamentet kan man så bestemme, at særbarnet skulle arve alt efter den længstlevende ægtefælle.

Hvis man har både særbørn og fællesbørn, er problemstillingen den samme. En ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, men hvis den ene – eller begge – ægtefæller har særbørn, kan den længstlevende ægtefælle kun sidde i uskiftet bo med den førsteafdøde ægtefælles særbørn, hvis særbørnene har underskrevet et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Ugifte samlevende og tvangsarv

Ugifte samlevende arver IKKE hinanden ifølge arveloven, og hele arven efter dig vil derfor tilfalde dine børn, da de er dine eneste tvangsarvinger. Hvis du ikke efterlader dig børn, vil hele arven efter dig i stedet for tilfalde dine søskende eller dine forældre.

Hvis I er ugifte samlevende kan I oprette et udvidet samlevertestamente. Dette hjælper Mine Arvinger jer selvfølgelig også med.

Hvis du vil være på den sikre side, kan du hos Mine Arvinger oprette et testamente for kun 2.450 kr., hvori du kan kan præcisere, hvordan din arv skal fordeles.

Betaler man arveafgift af ens tvangsarv?

Den arv, som du i dag efterlader dig, kan blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift. I almindelig tale benytter mange dog stadig begrebet arveafgift. Afgiften afhænger af boets størrelse og den familiære relation til den afdøde.

Afdødes ægtefælle eller registrerede partner skal ikke betale boafgift. Alle andre skal betale boafgift og/eller tillægsboafgift til staten af det, der overstiger det generelle bundfradrag, som sædvanligvis reguleres den 1. januar hvert år. For 2024 er fradraget på 333.100 kr. pr. bo. I de tilfælde hvor afdøde sidder i uskiftet bo, er der tale om 2 x bundfradrag. Ønsker du at vide mere, kan vi anbefale at du tager et kig på vores guide om arvegift.

Bliv klogere på tvangsarv i arveloven

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i stoffet, kan du tage et kig på selve arveloven hos Retsinformation, hvori tvangsarv også beskrives.

Var det i virkeligheden noget andet, du ledte efter?

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

Hos mine arvinger taler du kun med uddannede jurister

Så nemt er det at oprette testamente

 • Kontakt os

  Du skriver til os via vores hjemmeside på book gratis rådgivningssamtale. Derefter vil du blive ringet op af en jurist på et tidspunkt, som passer dig.

 • Gratis rådgivningssamtale

  I en gratis og uforpligtende telefonsamtale med en jurist skabes et fyldestgørende billede af hele din familie- og arveretlige situation. Hvis du er tilfreds med vores rådgivning og ønsker at få dit testamente tilsendt, vil juristen begynde at udarbejde dokumentet

 • Modtag dit testamente

  Du modtager dit testamente til gennemlæsning via krypteret og sikker e-mail. Du bliver igen ringet op af din jurist på en aftalt tid, og I vil sammen gennemgå testamentet.

 • Få testamentet noteret

  Når dit testamente er færdigudarbejdet, anbefaler vi, at du får dit testamente noteret ved en notar – vi hjælper dig!

HOS MINE ARVINGER TALER DU KUN MED

UDDANNEDE JURISTER

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Thomas Gren Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Thomas G. Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Vores kunder er glade og tilfredse

Baseret på over 800 anmeldelser

God professionel rådgivning

Vi kan varmt anbefale Mine Arvinger. Vi har fået god og professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Og alt kørte let og upåklageligt over telefonen. Thomas fra Mine Arvinger overholdte til punkt og prikke hvad vi havde aftalt.

Fantastisk oplevelse med MineArvinger

Fantastisk oplevelse med Kim fra minearvinger.dk. Vi har fået kyndig, kompetent og grundig vejledning og information i forbindelse med oprettelse af samlevertestamente, samejeoverenskomst og fremtidsfuldmagt. Vi føler os taget godt af og trygge i et svært juridisk univers, hvor meget er hypotetisk.

Let og forståelig

Virkelig behagelige telefoniske samtaler hvor der er god tid til spørgsmål og forklaringer. Det hele bliver holdt i et niveau det er let og forståeligt.

Jeg kan varmt anbefale dem og deres procedure : )

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Vælg din nuværende civilstatus

Er du også i tvivl om din nuværende arvesituation?

Få en gratis og uforpligtende rådgivnings­samtale med en uddannet jurist

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale

Udfyld formularen

Kun uddannede jurister

Mange års erfaring

Branchens bedste priser

Markedets bedste ansvars­forsikring

Glade og tilfredse kunder

© Copyright - Mine Arvinger ApS