Fremtidsfuldmagt
895,-

Fremtidsfuldmagt – Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale med en uddannet jurist og få svar på dine spørgsmål.

Opret en fremtidsfuldmagt til en fast pris på 895,-

Hvem skal træffe personlige og økonomiske beslutninger for dig, hvis du en dag ikke længere selv kan?

Med en fremtidsfuldmagt kan du:

 • selv bestemme hvem der skal træffe beslutninger for dig, hvis du bliver syg
 • undgå at Familieretshuset træffer beslutninger på dine vegne
 • give fuldmagt til bestemte forhold eller til alle dine personlige eller økonomiske forhold
Opret en fremtidsfuldmagt til en fast pris på 695.-

Økonomiske forhold – fremtidsfuldmægtigen kan:

 • sælge dit hus, sommerhus eller bil
 • opsige eller underskrive en lejekontrakt
 • betale dine regninger
 • indsætte dine penge i et pengeinstitut
 • repræsentere dig i forhold til selvstændig virksomhed

Personlige forhold – fremtidsfuldmægtigen kan:

 • ansøge kommunen om hjemmehjælp på dine vegne
 • få aktindsigt i din journal hos lægen
 • komme med ønsker med hensyn til din pleje og omsorg
 • træffe valg og klage over enhver afgørelse ift. dine personlige forhold
 • ansøge om offentlige ydelser, f.eks. tilskud til medicin
Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

På denne side kan du blandt andet læse om følgende i forhold til fremtidsfuldmagt:

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Den 1. september 2017 blev det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, som kan sættes i kraft engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold – med andre ord, hvis du bliver varigt inhabil.

Formålet med fremtidsfuldmagtsordningen er at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for dig – under betryggende former – at påvirke dit eget liv og dine fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab af mental kapacitet.

Her kommer en fuld vejledning og guide til fremtidsfuldmagter, der bør kunne besvare alle dine spørgsmål om emnet.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Det kan alle personer, der:

 • er fyldt 18 år.
 • er i stand til at handle fornuftigt og er ved deres fulde fem. Det betyder helt konkret, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen, før du fortsætter.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig for mig?

Du kan i princippet vælge enhver person som fremtidsfuldmægtig for dig. Men der er nogle kriterier, der skal være opfyldt:

 • på det tidspunkt hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, skal fremtidsfuldmægtigen være over 18 år.
 • fremtidsfuldmægtigen må ikke være under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Kan jeg have flere fremtids­fuldmægtige?

Ja, det kan du sagtens. Du kan både vælge at have én eller flere fremtidsfuldmægtige. Du kan også vælge at have én eller flere ‘sekundære’ fuldmægtige, som skal træde til, hvis den primære fremtidsfuldmægtige må træde tilbage. Det kaldes subsidiære fuldmægtige. Før du går i gang og vælger en fremtidsfuldmægtig, er det en rigtig god idé at fortælle og inddrage personen i dine overvejelser. Så kan du være sikker på, at han eller hun har lyst, vilje og evner til at håndtere opgaven.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt – 3 trin

Oprettelsen består af tre trin:

 • først skal din fremtidsfuldmagt registreres og tinglyses (Mine Arvinger gør det gratis for dig)
 • dernæst underskriver du fremtidsfuldmagten med MitID på www.tinglysning.dk.
 • endelig skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som derefter påtegner fuldmagten og opbevarer den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Mine Arvinger rådgiver dig selvfølgelig omkring hele processen.

Du skal henvende dig til din lokale byret for kontakt til en notar. På Domstolsstyrelsens hjemmeside finder du din nærmeste byret. Hvis du ikke kan møde fysisk op – eksempelvis på grund af sygdom – kan notaren komme og besøge dig på hospitalet eller i hjemmet.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt - 3 trin

Hvorfor skal jeg fysisk møde notaren?

Det skal du, fordi notaren på den måde med egne øjne kan se, at:

 • det er dit ønske at oprette en fremtidsfuldmagt.
 • du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

På den måde forhindres svindel med fremtidsfuldmagter.

Hvad skal jeg have med til notaren?

Du skal blot oplyse dit sagsnummer, som er dit fulde navn.

Derudover skal du medbringe:

 • legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation.
 • 300 kr. til retsafgiften. Du kan betale med Dankort.

Hvornår og hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Nu er papirarbejdet klaret, og fremtidsfuldmagten er klar til at blive aktiveret. Det sker, når enten du selv – eller fremtidsfuldmægtigen – ønsker det. Når det skal ske, skal I kontakte Familieretshuset og bede dem om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Det kan først ske, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af. Det vil altså sige, den dag du er så svækket på grund af sygdom, demens eller andet, at du ikke længere selv kan varetage dit eget liv.

Når den dag kommer, og fremtidsfuldmægtigen kontakter Familieretshuset, skal den fremtidsfuldmægtige:

 • vise en lægeerklæring om din tilstand for Familieretshuset.
 • erklære, at han/hun har talt med dig og din eventuelle ægtefælle eller samlever om at fremtidsfuldmagten nu aktiveres.
 • underrette de nærmeste pårørende om indgivelsen.

Bagefter tager Familieretshuset stilling til, hvorvidt fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft eller ej.

Måske er du også interesseret i
at oprette et skøde til 3.950,-

Måske er du også interesseret i
at oprette et skøde til 3.950,-

Kan man ændre eller fortryde en fremtidsfuldmagt?

Ja, begge dele er muligt, men proceduren ændrer sig alt afhængigt af, om fremtidsfuldmagten er registreret og vedkendt hos en notar eller ej.

Hvis fremtidsfuldmagten IKKE er registreret og vedkendt hos en notar:

 • når Mine Arvinger har tinglyst/registreret din fremtidsfuldmagt, har du 6 måneder til at underskrive din fremtidsfuldmagt med MitID og vedkende dig fysisk foran notaren. Hvis du ikke underskriver din fremtidsfuldmagt med MitID– og vedkender dig fysisk foran notaren inden 6 måneder – skal du kontakte Mine Arvinger igen. Din Fremtidsfuldmagt bliver derefter tinglyst/registreret igen.
 • du har stadig mulighed for at ændre i din fremtidsfuldmagt.

Hvis fremtidsfuldmagten ER registreret og vedkendt hos en notar:

 • hvis du har været hos en notar, skal en ændring eller tilbagekaldelse af fremtidsfuldmagten igen ske fysisk foran notaren. Det skyldes, at notaren igen skal se, at du handler fornuftsmæssigt, og at ændringen/tilbagekaldelsen er noget, som du selv ønsker.
 • kontakt Mine Arvinger og hør om hvilke muligheder du har for at ændre din fremtidsfuldmagt.

Hvilket ansvar har fremtids­fuldmægtigen?

Den udvalgte person – eller de udvalgte personer – er forpligtet til at handle, som du selv ville have gjort. De har pligt til at bruge fuldmagten ud fra dine ønsker og interesser. I særligt vigtige sager – eksempelvis salg af ejendom – skal fremtidsfuldmægtigen så vidt muligt inddrage dig selv og din ægtefælle/samlever/nærmeste pårørende. Fremtidsfuldmægtigen er samtidig forpligtet til at opbevare dokumentation for økonomiske dispositioner, som vedkommende tager på dine vegne.

Fremtidsfuldmægtigen må samtidig IKKE:

 • på dine vegne lave aftaler med sig selv.
 • bruge fuldmagten i sager, hvor der kan være en interessekonflikt mellem dig og fremtidsfuldmægtigen.
 • blande vedkommendes egne penge med dine penge. Der skal altså være en økonomisk adskillelse.

Er fremtids­fuldmægtigen under nogen form for kontrol?

Familieretshuset fører et såkaldt ‘hvilende’ tilsyn. Det vil sige, at Familieretshuset kan gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på noget, der kan stride imod dine interesser. I særligt slemme tilfælde kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.

Hvornår stopper en fremtidsfuldmagt?

Når du dør, ophører fremtidsfuldmagten automatisk.

Den kan også ophøre, hvis fremtidsfuldmægtigen:

 • ikke længere ønsker at besidde den rolle.
 • selv kommer under værgemål.
 • selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der pludselig bliver sat i kraft.

Hvis der er udpeget andre fremtidsfuldmægtige – eller subsidiære fuldmægtige – fortsætter fremtidsfuldmagten dog uændret.

Hvordan er jeg stillet uden en fremtidsfuldmagt?

Hvis du bliver syg og ikke har fået oprettet en fremtidsfuldmagt, vil Familieretshuset uden dit samtykke – og efter omstændighederne uden inddragelse af dig – kunne iværksætte en umyndiggørelse af dig ved et værgemål.

En fremtidsfuldmagt er således et privat og selvvalgt alternativ til et værgemål, hvor du samtidig kan bevare din integritet.

Et eksempel på en fremtidsfuldmagt → Her giver det god mening

Er du usikker på, om en fremtidsfuldmagt giver mening for dig og din familie?

Her er et klassisk eksempel på en situation, hvor en fremtidsfuldmagt giver mening:

Casen drejer sig om et ældre ægtepar.

Da manden dør, er den svagelige og ældre hustru tilbage. Parrets to voksne børn har mistanke om, at deres mor er begyndt at blive dement. De beslutter derfor med det samme – mens de er sikre på, at deres mor endnu er klar og frisk i hovedet – at igangsætte en fremtidsfuldmagt, hvor begge børn er fremtidsfuldmægtige. Da moderens demens for alvor sætter ind – og hun glemmer sine egne børn – bliver fremtidsfuldmagten aktiveret. Frem til moderens død træffer de to børn nu de beslutninger, der er bedst for deres mor.

Hvad står der i loven om fremtidsfuldmagter?

Ønsker du at vide mere om, hvad der står i loven om fremtidsfuldmagter, kan vi anbefale dig at tage et kig på lovteksten, som du finder hos Retsinformation. Vi står selvfølgelig også klar med rådgivning, hvis du ikke fandt den viden, som du ledte efter her på vores hjemmeside.

Hvad er prisen for en fremtidsfuldmagt?

Hos Mine Arvinger er der en fast pris på 895,- for at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt.

Vores konkurrenter kan måske give dig en skarpere pris på en fremtidsfuldmagt, men det betyder ofte, at din fremtidsfuldmagt blot er en onlineskabelon, der hurtigt er udfyldt og tilrettet til dig.

Det afstedkommer – i vores optik – desværre mange fejl og mangler, der kan være meget alvorlige for dig.

Hos Mine Arvinger er det kun uddannede jurister, der udarbejder juridiske dokumenter. Alle vores dokumenter er opbygget fra bunden og 100 % gennemtjekkede og korrekte.

Var det i virkeligheden noget andet, du ledte efter?

Mine Arvinger kan blandt andet hjælpe dig med:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

Hos mine arvinger taler du kun med uddannede jurister

Så nemt er det at oprette en fremtidsfuldmagt

 • Kontakt os

  Du skriver til os via vores hjemmeside på book gratis rådgivningssamtale. Derefter vil du blive ringet op af en jurist på et tidspunkt, som passer dig.

 • Gratis rådgivningssamtale

  I en gratis og uforpligtende telefonsamtale med en jurist skabes et fyldestgørende billede af din situation. Hvis du er tilfreds med vores rådgivning og ønsker at få din fremtidsfuldmagt tilsendt, vil juristen begynde at udarbejde dokumentet.

 • Modtag din fremtidsfuldmagt

  Du modtager din fremtidsfuldmagt til gennemlæsning via krypteret og sikker e-mail. Du bliver igen ringet op af din jurist på en aftalt tid, og I vil sammen gennemgå dokumentet.

 • Din fremtidsfuldmagt skal registreres

  Når din fremtidsfuldmagt er færdigudarbejdet, skal den – for at være juridisk gældende – registreres. Vi hjælper dig!

HOS MINE ARVINGER TALER DU KUN MED

UDDANNEDE JURISTER

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Thomas Gren Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Thomas G. Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Vores kunder er glade og tilfredse

Baseret på over 800 anmeldelser

God professionel rådgivning

Vi kan varmt anbefale Mine Arvinger. Vi har fået god og professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Og alt kørte let og upåklageligt over telefonen. Thomas fra Mine Arvinger overholdte til punkt og prikke hvad vi havde aftalt.

Fantastisk oplevelse med MineArvinger

Fantastisk oplevelse med Kim fra minearvinger.dk. Vi har fået kyndig, kompetent og grundig vejledning og information i forbindelse med oprettelse af samlevertestamente, samejeoverenskomst og fremtidsfuldmagt. Vi føler os taget godt af og trygge i et svært juridisk univers, hvor meget er hypotetisk.

Let og forståelig

Virkelig behagelige telefoniske samtaler hvor der er god tid til spørgsmål og forklaringer. Det hele bliver holdt i et niveau det er let og forståeligt.

Jeg kan varmt anbefale dem og deres procedure : )

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Vælg din nuværende civilstatus

Er du også i tvivl om din nuværende arvesituation?

Få en gratis og uforpligtende rådgivnings­samtale med en uddannet jurist

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale

Udfyld formularen

Kun uddannede jurister

Mange års erfaring

Branchens bedste priser

Markedets bedste ansvars­forsikring

Glade og tilfredse kunder

© Copyright - Mine Arvinger ApS