Købs- og handelsbetingelser

1. Indledning
Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har valgt at få udarbejdet dine arveretlige dokumenter hos Mine Arvinger ApS. Det kan være en følelsesladet proces at få udarbejdet sine arveretlige dokumenter, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg og får en god oplevelse hos os. Nærværende købs- og handelsbetingelser finder anvendelse på alle bestillinger og køb på www.minearvinger.dk, den rådgivning du modtager, når du taler eller skriver med os samt i forbindelse med udarbejdelsen af dine dokumenter. Alle medarbejdere hos Mine Arvinger ApS er uddannede jurister (cand.jur.).

2. Priser & retsafgifter til staten
Alle priser på www.minearvinger.dk er angivet i danske kroner – inklusiv 25% dansk moms – men eksklusiv eventuelle retsafgifter til staten. Hvis du eksempelvis ønsker at oprette et notartestamente eller en fremtidsfuldmagt, skal du betale en retsafgift på 300 kroner pr. dokument til notaren. Prisen for at få tinglyst en ægtepagt er 1.850 kr. (2024) i retsafgift til staten. En notar er en person ved retten, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre typer af dokumenter.

3. Tinglysning af ægtepagter
Hvis du vælger at Mine Arvinger ApS skal tinglyse din ægtepagt, opkræver vi tinglysningsafgiften til staten på 1.850 kr. Dette vil ske via betaling på www.minearvinger.dk. Tinglysningsretten opkræver efterfølgende beløbet af Mine Arvinger ApS.

4. Betaling og grundlag for udarbejdelsen af dine dokumenter 
Betaling til Mine Arvinger ApS skal ske i umiddelbar forlængelse af din telefonsamtale med juristen. Under samtalen vil juristen stille dig en række grundlæggende spørgsmål, som vil danne grundlag for udarbejdelsen af dine dokumenter.

5. Fortrydelsesret
Bestilling og køb af dokumenter samt rådgivning hos Mine Arvinger ApS er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret, og du kan fortryde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den telefoniske rådgivning er afsluttet, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2. Herefter er det ikke muligt at fortryde ordren, da tjenesteydelsen er afsluttet. Når du bestiller dine arveretlige dokumenter på www.minearvinger.dk, vil du efterfølgende modtage en ordrebekræftelse, og du accepterer dermed samtidig, at udarbejdelse af dokumenterne påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

6. Ansvar
Vores grundlag for at kunne udarbejde dine dokumenter er baseret på de faktiske oplysninger, som vi modtager fra dig – når vi taler eller skriver med dig – og du er selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger. For at sikre os at du har forstået indholdet af de dokumenter, som vi sender til dig, afholder vi altid et opfølgende telefonmøde, efter at du har modtaget dokumenterne fra os. På telefonmødet vil vi bede dig om at bekræfte de faktiske oplysninger, som vi har modtaget fra dig, ligesom vi vil oplyse dig om det væsentlige indhold i dine dokumenter samt de umiddelbare konsekvenser heraf.

Når du modtager dine endelige dokumenter, er det dig der skal gennemgå – og sikre – at dokumenterne ikke indeholder fejl og eventuelle misforståelser. Mine Arvinger ApS er i intet tilfælde ansvarlig for tab, der overstiger dækningen på vores til enhver tid gældende ansvarsforsikring. Mine Arvinger ApS er alene ansvarlig for de umiddelbare juridiske konsekvenser af dine dokumenter, som er oplyst til dig i forbindelse med vores opfølgende telefonmøde.

7. Modtagelse af dokumenter
Såfremt dine dokumenter ikke er leveret til dig inden for 10 arbejdsdage, og den manglende levering ikke skyldes forhold, som du bærer risikoen for, kan du vælge at annullere aftalen med os – indtil du måtte have modtaget dokumenterne.

8. Ubegrænset rådgivning og mulighed for rettelser i dine dokumenter i 12 måneder
Når du køber dine familie- og arveretlige dokumenter på www.minearvinger.dk, har du samtidig adgang til 12 måneders ubegrænset rådgivning – og tilretning af dine dokumenter – hos vores jurister. De 12 måneders ubegrænset rådgivning påbegyndes fra den dato, hvor vi modtager betalingen fra dig/jer. For at du kan benytte dig af 12 måneders rådgivning og tilretning, kræver det, at vi har haft mulighed for at afslutte din sag indenfor en periode på 3 måneder, efter at du har modtaget din ordrebekræftelse fra os. Såfremt vi ikke har kunnet komme i kontakt med dig efter 3 gentagne forsøg (indenfor en periode på 3 måneder), afslutter vi din sag og fremsender dine dokumenter med de oplysninger, som vi allerede har modtaget fra dig. Det er dit ansvar, at vi kan komme i kontakt med dig, og at du har givet os korrekt og tilstrækkelig information til, at vi kan komme i kontakt med dig.

Mine Arvinger ApS
Tuborgvej 5
2900 Hellerup
Telefon: 70 77 70 50
E-mail: kontakt@minearvinger.dk
CVR-nr.: 40277528

Mine Arvinger ApS. 2024

© Copyright - Mine Arvinger ApS