Testamente
2.450,-

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale om et testamente med en uddannet jurist.

Opret testamente til en fast pris på 2.450,-

Du kan ikke se ind i fremtiden, men med et skræddersyet testamente kan du skabe tryghed for dig og din familie.

 • Din ægtefælle kan arve 37,5% mere
 • Din arv kan fordeles, som du ønsker
 • Undgå at staten arver dig
 • Du får et gratis børnetestamente
 • Du kan gøre arven til særeje
 • Du kan undgå splid i familien
 • Du kan båndlægge børnenes arv

På denne side kan du blandt andet læse om følgende i forhold til dit testamente:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

HVAD ER ET TESTAMENTE?

Et testamente er et juridisk dokument, som giver dig mulighed for at tage stilling til, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Hvad er et testamente?

Din arv opdeles i to typer af arv:

 • Tvangsarv
 • Friarv

HVAD ER TVANGSARV?

Når du går bort, har dine tvangsarvinger altid krav på en tvangsarv efter dig. Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine livsarvinger (børn og børnebørn).

Tvangsarven udgør altid 25 %, og hvis du efterlader dig både ægtefælle og børn, skal tvangsarven deles med 12,5% til ægtefællen og 12,5% til deling mellem dine børn.

Hvis du har børn, der er gået bort før dig, er det i stedet dine børnebørn, som overtager pladsen.

Hvis du ikke efterlader dig tvangsarvinger, kan du frit råde over hele din arv.

Vil du gerne vide mere om tvangsarv og den procentsmæssige fordeling, kan du læse mere i vores guide om tvangsarv.

HVAD ER FRIARV?

Friarven er den andel af din arv, som du helt selv kan bestemme over.

Friarven udgør – såfremt du har tvangsarvinger – 75%, og du kan frit testamentere friarven til dine børn, din ægtefælle, din samlever, en ven, en velgørende forening eller andet.

Testamente - Hvad er friarv?

PRIS – HVAD KOSTER ET TESTAMENTE?

Hos Mine Arvinger har vi en fast pris på 2.450 kr. inkl. moms for at oprette et komplet testamente for dig.

Ønsker du at vide mere om, hvad der har indflydelse på prisen på dit testamente, kan du tage et kig på vores guide om netop prisen på testamenter.

Prisen på testamentet dækker alle trin i processen – fra vi starter samarbejdet, til du underskriver det færdige testamente.

 • Ingen skjulte udgifter
 • Den samme pris uanset hvilken type testamente du ønsker
 • Et skræddersyet testamente
 • God service og hurtig betjening
 • Kun uddannede jurister der har 100 % styr på regler og love

FAMILIE-TESTAMENTE – SÅDAN SIKRER DU DIN FAMILIE BEDST

Ugifte samlevende. Sammenbragte børn. Enlige forsørgere. Skilsmissefamilier.

Her er bare et lille udpluk af de mange forskellige familiekonstellationer, der findes i dag.

For at have orden i sagerne, når det kommer til arv, kan det være en rigtig god idé at oprette et testamente/familie-testamente.

HVAD ER ET FAMILIE-TESTAMENTE?

Mange benytter i dag begrebet familie-testamente, når de taler om testamente, men det er vigtigt at slå fast, at et familie-testamente og et almindeligt testamente er én og samme ting.

Der findes dog en mulighed for at oprette et såkaldt livstestamente. Officielt er livstestamentet blevet afløst af behandlingstestamentet.

Med et familie-testamente kan du:

 • tilgodese og beskytte din familie.
 • sikre og fordele arven på netop den måde, som du ønsker.

Ofte vil man i et familie-testamente skrive ind, at mest muligt af arven efter den førsteafdøde skal tilfalde den længstlevende ægtefælle/samlever. Når den længstlevende er gået bort, ønsker mange, at arven herefter tilfalder børnene.

10 VIGTIGE FORHOLD NÅR DU OPRETTER DIT TESTAMENTE!

Når du opretter et testamente/familie-testamente hos Mine Arvinger, er det en god idé at tage stilling til følgende 10 forhold:

10 vigtige forhold når du opretter dit testamente

1. Dine arvinger

Dine arvinger skal skrives ind i testamentet. Som minimum skal dine børn og eventuelle ægtefælle skrives ind, da de er dine tvangsarvinger. Hvis du har en samlever, og I ikke er gift, er din samlever ikke tvangsarving efter dig. Du kan dog nemt skrive din samlever ind i testamentet.

2. Fordeling af arv

Der skal naturligvis tages stilling til, hvor meget hver arving konkret skal arve. Har du børn og ægtefælle, skal de som minimum have deres tvangsarv (ialt 25 % af arven). Resten af arven – den såkaldte friarv – bestemmer du selv hvordan skal fordeles.

3. Hvem skal arve, hvis I har dine, mine og vores børn?

Skal alle børnene arve lige meget, eller skal nogle af dem kun have deres tvangsarv? Der er mange muligheder for at fordele arven præcist, som du ønsker. Spørg os! Vi har stor erfaring i, hvad andre i lignende situationer typisk gør.

Testamente - 10 vigtige forhold når du opretter dit testamente

4. Ønsker du at støtte en velgørende forening med arv?

Du kan støtte en velgørende forening med arv i dit testamente, hvis du ønsker det. Hvis du er enlig – eller I er et par – uden børn, kan 30% reglen måske være en god løsning. Ønsker du at vide mere om denne løsning, kan du med fordel tage et kig på vores side om Arv & Velgørenhed.

5. Har du tidligere oprettet testamente?

Hvis du tidligere har oprettet et testamente, er det vigtigt for os at vide, hvornår dit testamente eventuelt er noteret. Vi tilbagekalder naturligvis dit gamle testamente, så arven efter dig bliver fordelt i henhold til dit nye testamente.

6. Særeje til dine arvinger

Mange vælger at give deres arv videre som et særeje til arvingerne. Det betyder, at dine arvinger ikke skal dele arven med en ægtefælle, hvis de bliver skilt. Her er to gode eksempler:

Eksempel 1.
Hvis din voksne søn – der er gift – arver 200.000 kr. fra dig, og siden bliver skilt, har hans ekskone i henhold til arveloven ret til 100.000 kr. af de 200.000 kr. Hvis din søn derimod arvede de 200.000 kr. som et Særeje, vil hans senere  ekskone ikke være berettiget til noget.

Eksempel 2.
Hvis du beslutter, at din ægtefælle skal arve 500.000 kr. fra dig, giver det også god mening at gøre denne arv til særeje. På den måde sikres det i et testamente, at din ægtefælle ikke mister 50 % af formuen, hvis han eller hun gifter sig på ny. På den måde går langt størstedelen af arven direkte videre til dine børn, når din ægtefælle går bort.

Testamente og særeje - 10 vigtige forhold når du opretter dit testamente

7. Båndlæggelse af arven

Du kan i dit testamente beslutte at båndlægge arven til dine arvinger. Det betyder, at arven først bliver udbetalt, når arvingen eksempelvis fylder 20, 23 eller 25 år. På den måde kan du sikre, at arvingen ikke bruger alle pengene på en uhensigtsmæssig måde.

8. Fordeling af værdifulde genstande

Designermøbler, smykker og biler. I et testamente kan du specificere, hvem der skal arve bestemte genstande, som du ejer. Har du eller familien særlige ønsker, kan du derved sikre, hvem der fx. arver familiens diamanter eller din dyrebare Ægget stol.

9. Pensions- og forsikringssummer

Normalt udbetales pensions- og forsikringssummer til den “begunstigede”, som ofte er din ægtefælle, din samlever eller dine børn. Det er vigtigt at nævne, at du ikke kan fordele dine pensions- og forsikringssummer i dit testamente. Du skal tage direkte kontakt til selskaberne, hvis du ønsker en anden fordeling end den, som fremgår af de almindelige betingelser.

10. Skal testamentet kunne ændres eller tilbagekaldes?

Der er mange muligheder for at begrænse ændringsmuligheder og tilbagekaldelse, og det er vigtigt, at det er beskrevet i dit testamente, så det passer til lige netop din situation.

Måske er du også interesseret i
at oprette et skøde til 3.950,-

Måske er du også interesseret i
at oprette et skøde til 3.950,-

SÅDAN UDARBEJDER MINE ARVINGER DIT TESTAMENTE

Hos Mine Arvinger hjælper vi dig fra start til slut, når du skal have oprettet et testamente.

Du kan måske finde en billigere testamente pris hos en anden virksomhed, men så er testamentet med stor sandsynlighed udarbejdet på baggrund af en skabelon, der hurtigt bliver tilrettet og sendt.

Måske er det ikke engang en uddannet jurist, der udarbejder dit testamente, og det kan medføre fejl og mangler, der kan vise sig at være alvorlige for dig og dine arvinger. Sådan arbejder Mine Arvinger ikke.

Vores mission er at give dig 100 % tryghed, overblik og klarhed, når det kommer til dine juridiske dokumenter. Hos Mine Arvinger er det derfor kun uddannede jurister, der tager telefonen og hjælper dig med at få udfærdiget et juridisk dokument – som eksempelvis en fremtidsfuldmagt, en ægtepagt, eller et gældsbrev.

HVEM ARVER MIG, HVIS JEG IKKE HAR ET TESTAMENTE?

Hvis du ikke opretter et testamente, er det arveloven, som bestemmer, hvordan din arv skal fordeles. I så fald vil din arvinger blive inddelt i tre såkaldte arveklasser:

Hvem arver mig, hvis jeg ikke har et testamente?

Den første arveklasse

Den første arveklasse består af din ægtefælle og dine børn, og de to grupper skal dele arven ligeligt efter dig. Hvis du ikke efterlader dig en ægtefælle, er det i stedet dine børn, som arver det hele. Din ægtefælle arver det hele, hvis du ikke efterlader dig børn eller børnebørn.

Det er vigtigt at nævne, at ugifte samlevende ikke arver hinanden efter arveloven – og at du SKAL oprette et testamente, hvis du ønsker, din samlever skal arve dig. Ved testamente til samlevende kan vi bl.a. også hjælpe med et udvidet samlevertestamente. Såfremt du ikke har arvinger i første arveklasse, går man videre til den anden arveklasse.

Den anden arveklasse

Den anden arveklasse består af dine forældre og søskende. Dine forældre vil således arve dig, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn. Hvis begge dine forældre er gået bort, vil det i stedet være dine søskende, som arver dig. I det tilfælde, hvor også dine søskende er gået bort, vil det i stedet være dine nevøer og niecer, som arver dig. Såfremt du hverken har arvinger i første eller anden arveklasse, går man videre til den tredje og sidste arveklasse.

Den tredje arveklasse

Den tredje arveklasse består af dine bedsteforældre. Hvis dine bedsteforældre er gået bort, er det i stedet dine bedsteforældres børn – din farbror, morbror, faster og/eller moster – som arver dig. Hvis du ikke efterlader dig arvinger i nogle af de ovenfor nævnte arveklasser, vil arven efter dig tilfalde staten. Der gælder dog særlige arveregler i forhold til ophavsret – og intellektuelle rettigheder – hvor der altid skal findes en arving.

ARVEAFGIFT – HVAD KOSTER DET AT ARVE?

Afdødes ægtefælle eller registrerede partner skal ikke betale arveafgift. Alle andre skal betale arveafgift (boafgift og/eller tillægsboafgift) til staten af det, der overstiger det generelle bundfradrag, som i 2024 udgør 333.100 kr..

 • 15 % for dine børn og børnebørn mf.
 • 36,25 % for øvrige arvinger (eksempelvis din nevø eller niece)

Der er en række ting, der er vigtige at vide om arveafgift. Særligt hvis du gerne vil sikre, at dine arvinger arver mest muligt.

I vores store guide om arveafgift (boafgift og/eller tillægsboafgift) kan du læse mere om, hvordan du kan afgive så få penge til staten som muligt.

Testamente - Arveafgift - Hvad koster det at arve?

VI ANBEFALER, AT DU OPRETTER ET NOTARTESTAMENTE

Et notartestamente oprettes – og underskrives – foran en notar, der ved en påtegning af dit testamente samtidig bekræfter, at du ved oprettelsen var i stand til at forstå dispositionen.

Notaren opbevarer en genpart af dit testamente og indberetter samtidig oprettelsen til Centralregistret for Testamenter. Det koster 300 kr. i retsafgift til staten at oprette et notartestamente.

Hvis du ikke ønsker at oprette et notartestamente, og i stedet ønsker at oprette et vidnetestamente, skal du ikke betale retsafgiften på 300 kr. til staten, idet et vidnetestamente blot skal underskrives af to vitterlighedsvidner.

Hvor kan jeg blive klogere på testamente og familietestamente?

Er du nysgerrig og ønsker at vide mere om arv og testamente, så kan vi anbefale dig tage et kig på arveloven hos Retsinformation, eller kontakte os for rådgivning på emnet.

Ved at tage vores Arvetest, kan du også let finde ud af, hvem der arver efter dig. Ved at klikke på nedenstående kommer du direkte til testen.

Hvor kan jeg blive klogere på testamente og familietestamente

Fandt du, hvad du søgte? Måske du er yderligere interesseret i:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

Hos mine arvinger taler du kun med uddannede jurister

Så nemt er det at oprette testamente

 • Kontakt os

  Du skriver til os via vores hjemmeside på book gratis rådgivningssamtale. Derefter vil du blive ringet op af en jurist på et tidspunkt, som passer dig.

 • Gratis rådgivningssamtale

  I en gratis og uforpligtende telefonsamtale med en jurist skabes et fyldestgørende billede af hele din familie- og arveretlige situation. Hvis du er tilfreds med vores rådgivning og ønsker at få dit testamente tilsendt, vil juristen begynde at udarbejde dokumentet

 • Modtag dit testamente

  Du modtager dit testamente til gennemlæsning via krypteret og sikker e-mail. Du bliver igen ringet op af din jurist på en aftalt tid, og I vil sammen gennemgå testamentet.

 • Få testamentet noteret

  Når dit testamente er færdigudarbejdet, anbefaler vi, at du får dit testamente noteret ved en notar – vi hjælper dig!

HOS MINE ARVINGER TALER DU KUN MED

UDDANNEDE JURISTER

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Thomas Gren Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Thomas G. Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur. & Seniorjurist

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Sara Skov Jerkovic

Cand.jur.

Vores kunder er glade og tilfredse

Baseret på over 800 anmeldelser

God professionel rådgivning

Vi kan varmt anbefale Mine Arvinger. Vi har fået god og professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Og alt kørte let og upåklageligt over telefonen. Thomas fra Mine Arvinger overholdte til punkt og prikke hvad vi havde aftalt.

Fantastisk oplevelse med MineArvinger

Fantastisk oplevelse med Kim fra minearvinger.dk. Vi har fået kyndig, kompetent og grundig vejledning og information i forbindelse med oprettelse af samlevertestamente, samejeoverenskomst og fremtidsfuldmagt. Vi føler os taget godt af og trygge i et svært juridisk univers, hvor meget er hypotetisk.

Let og forståelig

Virkelig behagelige telefoniske samtaler hvor der er god tid til spørgsmål og forklaringer. Det hele bliver holdt i et niveau det er let og forståeligt.

Jeg kan varmt anbefale dem og deres procedure : )

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Vælg din nuværende civilstatus

Er du også i tvivl om din nuværende arvesituation?

Få en gratis og uforpligtende rådgivnings­samtale med en uddannet jurist

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale

Udfyld formularen

Kun uddannede jurister

Mange års erfaring

Branchens bedste priser

Markedets bedste ansvars­forsikring

Glade og tilfredse kunder

© Copyright - Mine Arvinger ApS